Сайт за работа, новини и полезни материали!

Задължително ли трябва да ходим на работа?

Една от най-позитивните тенденции в България е редуцирането на безработицата. Появяват се нови работни места и почти няма постоянно безработни. По-големи стават и разходите за персонал, макар че още не се доближават до средноевропейските равнища. Най-сериозни са в сферата на информационните технологии, финансите и инженерството. Най-хубавите длъжности са свободни в големите градове. В част от бизнес средите има и дефицит на квалифицирана работна ръка. Не е лесно да се наеме и опитен управленски кадър. Може да се направи изводът, че конкуренцията вече не е толкова голяма за една свободна длъжност и е по-лесно да си намерим работа.Необходимо е само да следваме подходяща стратегия. Най-хубаво е да посещаваме популярен сайт за работни обяви. Целта е в него да има възможно най-много информация за служебни позиции и опция за филтриране спрямо собствените ни изисквания и способности. Необходимо е и да посочим град, където можем да се трудим. Използвайки тези критерии, ще виждаме единствено обявите аз работа, които са подходящо за нас. Следващата стъпка е да кандидатстваме за позиция, която ни допада. Нужно е преди това да имаме добре изготвена автобиография. Не бива да пропускаме всички умения и квалификации, които отговарят на длъжността, но без да прекаляваме с дължината на текста. Не е необходимо е и да описваме опита си на коренно различни позиции от тази, която се опитваме да спечелим. Когато достигнем до етапа на интервю, е добре да не се притесняваме и да впечатлим човека срещу нас. Важно е да остане с убеждението, че сме перфектният кандидат за съответната позиция и имаме какво да дадем на екипа. така без съмнение ще спечелим мечтаната длъжност.